NEW STEP BY STEP MAP FOR LOMAUTUSILMOITUS

New Step by Step Map For lomautusilmoitus

Irtisanomisperusteen ollessa olemassa luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu voidaan irtisanomisen sijasta lomauttaa.todistuksessa on mainittava ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä lomautuksen kesto tai sen arvioitu kestoConsider the doc for misprints in addition to other faults. In case there?s a necessity to accurate some thing, the net

read more